“100 SAMMU VÕIDUNI”

Samm 1 → Hetkeseis → Olulisus → Lahendused → Oskused → Strateegiad → Edukus → Samm 101

“100 SAMMU VÕIDUNI” individuaalne mõtteviisi treening ei paku lihtsalt ajutist muutust vaid pakub elustiili muutust, mis võimaldab olla edukas mistahes olukorrast Sa end leiad.

Esimesel sammul tuleb Sul võtta vastu otsus, et ma tahan saada paremaks. Teine samm on hetkeolukorra kaardistamine ning oma eesmärkide kirja panemine. Tänu teisele sammule saame me koos paika panna sobiva plaani, kuidas jõuda 101 sammuni, kus Sa oled omandanud teadmised ning need praktikasse üle kandnud.

Peamine eesmärk ei ole ammutada palju teadmisi vaid peamine eesmärk on osata oma teadmiseid enda kasuks tööle panna. Seetõttu ei koosne treening ainult loengutest vaid ka mitmetest praktilistest harjutustest.

Milliseid teadmisi sa kindlasti omandad?
• Eneseanalüüs ja eneseteadlikkus
• Fookuse rakendamine ja perspektiivi nägemine
• Distsipliini rakendamine tulemuste saamiseks
• Eesmärkide seadmine ja saavutamine
• Oskad kujundada oma harjumusi
• Oskad kujundada oma uskumusi
• Õpid kujundama endale oma ideaalmaailma
• Õpid hirmud enda kasuks tööle panema
• Õpid aega planeerima
• Õpid enesekindlust iseendas arendama

Sinu kasu
• Fokusseeritud tegevus
• Planeeritud ajastus
• Enesekindel hoiak
• Teadlik suhtumine
• Harjumus võita
• Usk iseendasse

Samuti on “100 SAMMU VÕIDUNI” osalejale tasuta 2 raamatut. Meil kõigil on oma raamat kirjutada ja seetõttu saad Sa esimese raamatu treeningu alguses, mida täita igapäevaselt oma efektiivse arengu nimel. Teise raamtu saad Sa kursuse lõpus, mis on juba valmis kirjutatud ning mis aitab Sul ajas tagasi vaadata ning kõike õpitut uuesti meelde tuletada.

Kestvus: 100 päeva, 10-15 sessiooni
Hind: 500€