Loengud/Sessioonid

AVASTA MIND

Portfell.

Ma aitan sul täiendada
oma oskuste portfelli
nii webinaride, loengute
kui ka personaalse nõustamisega.

ENESETEADLIKKUS JA TEADVUS ÜLDISELT
FOOKUS. DISTSIPLIIN. PERSPEKTIIV.
EESMÄRKIDE SEADMINE JA SAAVUTAMINE
HARJUMUSED
USKUMUSED JA RITUAALID
VISUALISEERIMINE JA MEDITEERIMINE
HIRMUD
AEG
ETTEVALMISTUS
ENESEKINDLUS
MÕTTEVIISI KUJUNDUS

ENESETEADLIKKUS JA TEADVUS ÜLDISELT

Self-Improvement Is Impossible Without Self-Awareness.

Loeng eneseteadlikkusest koosneb pealtnäha lihtsast tegumoest:
Learning → Understanding → Accepting

Eneseteadlikkus on alustala kõigele, mis me teeme ning teha tahame. Ilma arusaamiseta, kes me oleme ning mis on meie tugevused ja nõrkused on väga keeruline saavutada oma eesmärke ning olla edukas. Nagu edukas Šveitsi psühhiaater ja analüütilise psühholoogia rajaja Carl Jung on öelnud: “Sinu visioon muutub selgeks ainult siis, kui vaatad iseenda sisse. See, kes vaatab ümberringi, unistab. See, kes vaatab iseendasse, ärkab.”

Loengu eesmärk on õppida iseenda sisse vaatama, et saaksime päriselt piirideta vabadust nautida.

↑

FOOKUS. DISTSIPLIIN. PERSPEKTIIV.

Loeng fookusest ja keskendumisest räägib nende olulisusest ning vajalikkusest.

Mida parem fookus igapäeva elus seda parem:
• Mõtlemisvõime
• Analüüsimisvõime
• Mälu
• Otsuste tegemine
• Teadmiste ammutamine

Keskendumine ja fookus on oluline ka hetkes olemisel ning arusaamisel, et igal ajahetkel võime kohata võimalust, mille kinni haaramisel muutub meie elu. Nagu me juba teada, siis pole elus juhuslikkust vaid on soodsa hetke ja korraliku ettevalmistuse kokkulangemine. Meie asi on olla siin ja praegu, kohal ning oma võimalustest kinni haarata mitte laste neil minema lipsata.

Loengu eesmärk on õpetada keskendumist ning näidata, kuidas iga hetk on oluline jõudmaks kaugele.

↑

EESMÄRKIDE SEADMINE JA SAAVUTAMINE

Loeng eesmärkidest hõlmab kahte suurt teemat – eesmärkide seadmine ning eesmärkide saavutamine. Kaks täiesti erinevat protsessi, mis on mõlemad äärmiselt olulised. Esimene neist selgitab, kuidas täpselt oma unistused eesmärkidena kirja panna ning teine annab ülevaate, kuidas võimalikult efektiivselt oma eesmärgid saavutada. Peamised murekohad, mis takistavad suurte eesmärkide seadmise ning nendeni jõudmise on:

• Vähene planeerimine ning arusaam teekonnast punktist A punkti B.
• Halvad harjumused
• Negatiivsed uskumused

Loengu eesmärk on anda kuulajale vajalikud tööriistad, millega saaks edukalt seada eesmärke ning nendeni päriselt ka jõuda.

HARJUMUSED

Cue – Routine – Reward

Loeng harjumustest annab ülevaate:

• Kas meie käitumismustrid on meile kasulikud või kahjulikud
• Kes meie mustreid kujundab
• Kuidas muuta oma elu muutes oma harjumusi

Harjumused on suur osa meie elust ning nendest arusaamine ja oskus neid ise voolida võib muuta igaühe maailma kardinaalselt. Kuna suur osa meie tegevusest on automatiseeritud, siis on äärmiselt oluline teada, millised protsessid ajus toimuvad, kuidas kujunevad harjumused ning millisel moel saab neid ise kujundada.

Loengu eesmärk on anda peamised teadmised harjumustest ning näidata, kuidas üks teadlik otsus võib muuta su elu.

↑

USKUMUSED JA RITUAALID

Loeng uskumusest räägib peamiselt välimistest ja sisemistest uskumustest ning kuidas need meid mõjutavad. Samuti tuleb juttu mantratest ning kuidas muuta oma alateadvust heade mõtetega.

Uskumused iseendast ja ümbritsevast on nagu liim, mis kleebib kõik kokku. Me võime omada suuri eesmärke ning teada teed nendeni, me võime kujundada endale parimad harjumused ning teha pidevalt häid otsuseid, kuid ilma iseendasse uskumiseta laguneb kõik koost ühel hetkel. Alateadvuslikud mõtted ja tõekspidamised on tõeliseks ühenduslüliks unistuste, eesmärkide ja harjumuste vahel. Et saavutada edu, tuleb tõeliselt uskuda, et edu saavutamine on võimalik. Ka kõige madalama enesekindlusega inimene on võimalik muuta üdini enesekindlaks ning anda talle julgust oma selg sirgena hoida.

Loengu eesmärgiks on õppida muutma oma alateadlikke uskumusi, et tee püstitatud eesmärkideni oleks kindlameelne, järjepidev ning vankumatu.

↑

VISULISEERIMINE JA MEDITEERIMINE

Imagination is everything. -Albert Einstein

Iga käega katsutav algab visioonist. Mida me näeme, seda me suudame ka hoida käes.

Visualiseerimine on mediteerimise üks vorme, mis on üks väga tähtis komponent edu saavutamisel. Oskus olla hetkes, keskenduda ning manada silme ette oma unistusi võimaldab sul näha end tegemas midagi, mida sa veel suutnud ei ole ning see ongi tõestuseks tõsiasjale, et ühel päeval oled sa selleks võimeline.

Loengu eesmärk on õpetada visualiseerimist ning seeläbi võimet kogeda hetkes olemist, mis omakorda parandab keskendumist ja võimalust saavutada paremaid tulemusi.

↑

HIRMUD

Hirm on paratamatu osa meist ning täiesti loomulik on karta, kuid hirmul ja ohul erinevus. Nimelt hirm on üldiselt pelgalt ettekujutluse tagajärjel tekkinud tunne või ilming, siis oht seevastu on reaalne ja täiesti olemas. Tähtis on aru saada, millal on reaalne oht ning millal on pelgalt vaid illusioon ohust.

Need, kes suudavad oma hirme targalt kasutada ning lasevad hirmul end edasi lükata on suunatud edule enamjuhtudel kui need, kes lasevad end hirmud mõjutada.

Limits like fears are often just an illusion. -Michael Jordan

Loengu peamiseid eemärke on mõista, millest hirmud tekivad, kuidas neid kontrollida ning kuidas ennast asetada positsiooni, kus enesekindlus on kordades suurem kui hirm.

↑

AEG

Loeng ajast õpetab aega võimalikult efektiivselt ja mitmekülgselt ära kasutama ning samuti ka planeerimist, et iga minut omaks väärtust. Meil kõigil on aega ühe palju, kuid osad meist jõuavad rohkem kui teised ning suudavad minutist kaks teha.

Mida paremaks muutuvad oskused, seda vähem aega võtavad toimetamised, mis omakord loob olukorra targemaks tegutsemiseks.
Work smarter not harder. Sest igasugune liikumine ei ole edasiminek, liikumine ja jõudmine õigesse kohta ei ole ilmtingimata omavahel seotud.

Mõistlik hulk aega on piisav oma eesmärkide saavutamiseks!

Loengu peamine eesmärk on aja efektiivne kasutamine, mis annab võimaluse eesmärgipäraselt liikuda.


ETTEVALMISTUS

Loeng ettevalmistusest räägib peamiselt sellest, kuidas tagada endale piisav valmisolek igasuguseks olukorraks. Juhuslikkus või õnn on vaid inimestele, kel puudub piisav ettevalmistus. Oskus märgata võimalusi ning vajalik valmisolek elimineerivad õnnefaktori, mis lubab omakorda võtta juhtohjad enda kätte. Õnn on vaid soodsa momendi ja piisava ettevalmistuse kokkulangemine.

Edukus nõuab pidevat õppimist, treenimist ja drillimist. On oluline märgata, et iga maja, mis turvaliselt aastakümneid oma elanikke teenindab, on tehtud hea vundamendi peale.

Preparation today leeds to success tomorrow.

Loengu eesmärk on õppida, kuidas ehitada võimas vundament, mille peale oma eesmärke seada ning neid saavutada.


ENESEKINDLUS

Loeng enesekindlusest räägib peamiselt selle olulisusest ning loomisest. Kõrge enesehinnang ja iseenda väärtustamine on tugitalaks tegemaks asju pühendumise ja järjekindlusega. Tähtis on seejuures teada, kus on see piir mis jookseb enesekindluse ja egoismi vahelt ning kuidas mitte seda ületada. Enesekindlus vs Ego

Ära kahtle iseendas vaid oma oskustes.
Et püsistatada suuri eesmärke, dikteerida oma harjumusi, näha visiooni ning uskuda selle võimalikkusesse on vaja olla endas kindel, et see on võimalik.

80% of success is mental and 20% is skills. Confident man without skills can win anyone. Skillful man without confidence can lose to anyone. -Cus D’Amato

Loengu eesmärk on vaadata enesekindluse erinevaid tahke ning mõista, kuidas on võimalik enesekindlust arendada igal ühel meist.


MÕTTEVIISI KUJUNDAMINE

Loeng mõtteviisi kujundamisest hõlmab järgmisi teemasid:

• 10% mis minuga juhtub, 90% kuidas ma reageerin.
• Sa oled täpselt nii hea nagu praegune hetk
• Mis sa oled? Kus sa oled? Kes sa oled? – Ma olen siin ja praegu tegemas õigeid asju.
• Killer mentality
• Domineerimine ning vastasest üleolek
• Lähenemine olukordadele
• Õppimisvõimalus igas olukorras
• Teadlik mõtlemine

Elus ei võida mitte see, kes kõige rohkem teab, vaid see, kes oma teadmisi kõige paremini oskab rakendada.

Loengu eesmärk on õppida kasutama oma teadmisi ning arusaada, mida tähendab vabadus on mõtteviis.

↑

KONTAKT

📨 stenolmre@icloud.com
✆ +372 5346 1027

© Sten Olmre, OÜ Labakinnas