Meie visioon

Meel ja tunnetus

Ma olen veendunud, et sport on kahetahuline valdkond, kus mõlemad, nii meel kui ka tunnetus kannavad endas võrdset raskust.

Minu peamine eesmärk on leida parim viis, kuidas keha ja vaim koos toimina panna. Paljud küsimused on väga füüsisekesksed ning nõuavad faktilise teadmisi: kiirus, jõud, plahvatus, kestvus on kõik esmatähtsad omadused sportlasel ning nende olemasolu on ka kõige lihtsam märgata ja tähele panna.

Samal ajal on aga ka äärmiselt oluline, vaimne tunnetus, kus emotsioonidel on suur vastutus. Oskus mõista iseennast, kuulata oma sisemist häält ja oskus vastavalt tegutseda on vahel isegi olulisem kui kogu füüsiline pagas. Samuti on tähtis olla inspireeritud ning olla võimeline ennast motiveerima kui on raske hetk.

Võitmise valem koosnebki füüsilistest parameetritest ehk tugevatest faktidest ja emotsionaalsest tasakaalust. Ka enesekindlus on enamasti puudulik neil kahel põhjusel, kas on vajaka esimest osa valemist või teist ja seetõttu tekivadki kõhklused.

Mul on usk, et minu kirjeldatud kombinatsioon heast tervisest ning tasakaalus meelest kõnetab sind ning sa leiad kas läbi minu või kuidagi muud moodi võimaluse arendada oma keha ja meelt ning emotsionaalset tasakaalu.

Terves kehas, terve vaim!

-Sten Olmre