Meie teejuht

ME TÖÖTAME SELLE NIMEL, ET

  • sportlased ja treenerid saaksid järjepidevalt liikuda enda valitud eesmärkide poole ja nautida seda teekonda
  • treenerid ja lapsevanemad oskaksid luua sportlase pikaajalist arengut, motivatsiooni ja heaolu toetavat keskkonda

MEID JUHENDAVAD JÄRGMISED PÕHIMÕTTED:

SPORT
  • Spordis on midagi enamat kui ainult füüsiline askept – sport harib ja arendab. Endise Olümpiakomitee presidendi Jacques Rogge sõnadest (2004), “Spordi maailm pole erinev ülejäänud maailmast. Sport ületab piire, tõstab enesehinnangut ning võib õpetada eluoskusi ja tervislikku käitumist.”
  • Inimene on alati olulisem kui “spordi-inimene” – sportlik tegevus peab omama isiklikku tähendust ja tooma rahulolu.
SOORITUS
  • Igaühel on potensiaali areneda ja paremaks saada. “Ei saa ette teada kui palju on võimalik saavutada kire, raske töö ja treeninguga” – Carol S. Dweck “Mindset”.
  • Soorituse psühholoogilised aspektid on sama olulised kui füüsilised, taktikalised ja tehnilised.
  • Edu ei ole ainult võidus. “Edu on meelerahu, mis on otsene tulemus rahulolust, teades, et sa andsid oma parima, et saada nii heaks, kui sa oled võimeline saama.” (John Wooden)
INIMESE KÄITUMINE
  • Inimese käitumine võib olla mõjutatud tema mõtete, tunnete, isiksuseomaduste ja maailma tõlgandamise koostoimest.
  • Inimene saab enda käitumist juhtida ka “ebasoodsate” mõtete, tunnete ja seisundite juures. Väärtuste ja eesmärkidega kooskõlastatud tegevused on need, mis loevad.