Meie teenused

KOOSTÖÖ SPORTLASEGA

Sinu iseloomu- ja isiksusomadused ning psühholoogilised oskused on arendatavad sarnaselt nagu füüsilised ja tehnilised. Me usume, et tehes koostööd saame me Sulle kasulikud olla järgnevates olukordades.

 • Sul läheb spordis hästi, aga usud, et saad veel arendada oma psühholoogilisi oskuseid.
 • Spordis ei lähe nii nagu tahaksid – treeningutel ja/või võistlustel tulevad ette samad takistused ja tagasilöögid.
 • Liigud enda karjääris järgmisele arengutasemele ning tahaksid üleminekuks valmis olla ja sellega sujuvalt hakkama saada.
 • Tunned, et Sinu elus on viimasel ajal palju stressi, mis ei toeta Sinu heaolu ja kindlasti ei aita Sinu arengule kaasa.

KOOSTÖÖ TREENERIGA

Treenerid on samamoodi sooritajad nagu sportlasedki. Seega usume, et treeneritel võiks kasu olla nii juhendamisoskuste kui ka enesejuhtimise oskuste arendamisest. Hea meelega teeme Sinuga koostööd, kui:

 • Tahad arendada enda spordipsühholoogia alaseid teadmiseid ja oskuseid (nagu näiteks õpetamine, juhendamine, suhtlemine).
 • Tunned, et koostöö sportlasega saaks olla efektiivsem ja usalduslikum.
 • Soovid paremini töö pingetega toime tulla ja enda käitumist paremini kontrollida.
 • Tahad toetada enda üldist heaolu.

KOOSTÖÖ TIIMIGA

Tiimis individuaalse soorituse kõrval omavad palju tähtsust ka omavaheline koostöö, suhtlus ja ühiste eesmärkide suunal liikumine. Meie poole tasuks pöörduda näiteks kui:

 • Olete uus tiim ja tahate luua ühist visiooni, tiimi tunnetust ja ühiseid käituimsviise.
 • Tunnete tiimis, et omavaheline koostöö võiks olla veel parem selleks, et sooritust järgmisele tasemele tõsta.
 • Igapäeva tegustsemine toob kaasa nii pingeid kui stressi, millega tahate osata paremini toime tulla.

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

Lapsevanemal on oluline roll enda lapse arengu ja heaolu toetamisel spordis. Ka siin näeme, et psühholoogiaalastest teadmistest ja oskustest võiks kasu olla. Julgustame Sind ühendust võtma, kui:

 • Tahad paremini mõista lapse sportimise psühholoogiat.
 • Tahad teada rohkem sellest, kuidas enda last toetada ja treeneriga koostööd teha.
 • Tunned, et lapse sportimisega seotud pingetega saaks paremini toime tulla ja enda käitumist rohkem kontrollida.